LD乐动

LD乐动SID-L8280指纹验证锁

指纹识别、口令、代理卡、机械化钥匙、小应用程序短时序列号、双重身份证号/中国人民储蓄卡、的手机NFC

自动类型:半自动

门锁面板:滑盖

机身材质:铝合金

颜色搭配:红古铜、浅卡金、耐指模黑 规格:前:400*75*35  后:400*75*35

l8280-1.jpg

l8280-2.jpg

l8280-3.jpg

l8280-4.jpg

l8280-5.jpg

l8280-6.jpg

l8280-7.jpg

l8280-8.jpg

l8280-9.jpg

l8280-10.jpg

l8280-11.jpg

l8280-12.jpg

l8280-13.jpg

l8280-14.jpg

l8280-15.jpg

l8280-16.jpg

l8280-17.jpg

l8280-18.jpg

l8280-19.jpg

l8280-20.jpg